Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Neihu ngày 28/9 – 26/10 "Tân di dân học vẽ móng tay" (9-1)

Giới thiệu các nội dung như : bảo dưỡng móng tay, học sơn gel và cách vẽ đính gắn phối màu v.v..., vừa chuyên nghiệp lại vừa vui nhộn!

Thời gian: Vào 09:00 -12:00, 13:00 - 16:00, các ngày thứ 3 hàng tuần, từ ngày 28/09 đến 26/10/2021.
Địa điểm: Phòng họp số 2 tầng 5 của Văn phòng Quận Neihu (Tầng 5, Số 99, Đoạn 6, Đường Minquan đông, Quận Neihu, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: 02-27925828 chuyển số máy lẻ 208 liên hệ với Miss Wu

Ngày tháng

2021-09-06