尚未定義

Văn phòng quận Wenshan TP Đài Bắc tổ chức “Lớp học hội thảo văn hóa tân di dân năm 2020 (Lớp học ẩm thực măng và trà )” vào ngày 3/7~31/7 (6-12)

Giới thiệu đặc sản nông nghiệp Wenshan – Trà và măng. Hòa nhập nguyên tố ẩm thực của nước mình và các nguyên liệu địa phương của quận Wenshan, làm ra các món ăn từ măng có lợi cho sức khỏe va mang hương vị ngon.

Thời gian: Vào lúc 09:30-12:30, thứ sáu hàng tuần, ngày 3/7 ~31/7/2020

Địa điểm: Phòng hội nghị lầu 1 Trung tâm Dịch vụ Sức khỏe quận Wenshan (Số 220, đoạn 3, đường Muzha, quận Wenshan)

Điện thoại: 2936-5522 máy lẻ 359

Đăng ký qua mạng: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

發布日期

2020-06-19