Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm chăm sóc dành cho tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức “Buổi tọa đàm Hạnh Phúc lần 3 – Bảo vệ quyền trẻ em” (10-2)

Học bảo vệ quyền trẻ em 

Thời gian: Lúc 14:00-16:00, (thứ bảy), ngày 24/10/2020
Địa điểm: Hội trường Cảm Ân Neihu (Số 66, ngách 39, ngõ 99, đoạn 3, đường Kangning)
Điện thoại: 2631-7059 số máy lẻ 11

ngày tháng

2020-10-08