Chuyển đến khối nội dung chính

「Nhóm đọc truyện hâm nóng tình cảm gia đình Tân Di dân」(9-4)

1. Quỹ Phúc lợi Xã hội Eden – Tài đoàn Pháp nhân, nhận thực hiện chương trình「Đoàn thể ủng hộ Tân Di dân thành phố Đài Bắc năm 2022」của Sở Y tế Chính quyền Đài Bắc. Hoạt động của chương trình sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11. Nội dung cung cấp những thông tin về chăm sóc sức khỏe cho trẻnhỏ, phòng ngừa và điều trị Covid-19, các chính sách về phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, chương trình cũng dẫn dắt phụ huynh nhận biết quá trình phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ, hướng dẫn kỹ năng đọc truyện tranh cho con. Thông qua các bài học vui nhộn và chuyên nghiệp kích thích sự phát triển trí não, ngôn ngữ cũng như tăng cường khả năng hiểu biết của trẻ. Khuyến khích Tân Di dân và các thành viên trong gia đình tham gia hoạt động giáo dục gia đình, trau dồi cho trẻ thói quen đọc sách và tính chủ động trong học tập, tăng cường thêm tình thân giữa cha mẹ và con cái.
2. Sau khi kết thúc khóa học, Tân Di dân sẽ được cấp chứng nhận giờ học để sử dụng làm tiêu chí xác nhận về năng lực ngôn ngữ, nhận thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân khi đăng ký nhập quốc tịch.
3. Địa điểm và thời gian tổ chức: 
Địa điểm: Chương trình sẽ được tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Gia đình và Phụ nữ Tân Di dân (lầu 7, số 21, đoạn 1 đường Địch Hoa, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc) 
Thời gian: 14:00 đến 16:00 thứ 7 hằng tuần từ 24/9 đến 11/18/2022. Ngày cuối chương trình (11/19/2022)  thời gian sẽ kéo dài từ 14:00 đến 17:00. 
4. Đăng ký và giải đáp các thắc mắc qua điện thoại: 2230- 0339 (gặp nhân viên xã hội họ Tô).

Ngày tháng

2022-09-14