Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Ngân sách- Kế toán- Thống kê khảo sát thu nhập và chi tiêu hộ gia đình năm 2023 (11-11)

Để hiểu rõ tình hình cuộc sống và những biến động về mức sống của cộng đồng, làm cơ sở cho việc cải thiện đời sống của người dân thành phố, xây dựng chính sách xã hội và thúc đẩy các biện pháp phúc lợi xã hội. Bắt đầu từ hôm nay đến 29/2/2024, Văn phòng Ngân sách- Kế toán- Thống kê sẽ thực hiện cuộc khảo sát thu nhập và chi tiêu hộ gia đình trên toàn thành phố Đài Bắc. Các mục điều tra bao gồm: thu nhập gia đình, chi tiêu, trang thiết bị và tình hình nhà ở. Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ phía cộng đồng, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: (02) 27208889/1999 # 7651-7656。

Ngày tháng

2023-11-28