Chuyển đến khối nội dung chính

Quy định về việc lĩnh phiếu mua hàng kích cầu trị giá gấp 5 lần (9-12)

Để biết thông tin liên quan, vui lòng tham khảo :

  • "Phiếu mua hàng kích cầu trị giá gấp 5 lần" của Bộ Di dân   Link qua trang web
  • "Chuyên khu kích cầu" của Bộ Di dân  Link qua trang web
  • Trang web "Phiếu mua hàng kích cầu trị giá gấp 5 lần" của Viện Hành chính  Link qua trang web

Ngày tháng

2021-09-22