Chuyển đến khối nội dung chính

Tuyên truyền “Tháng an toàn giao thông năm 2023” – Cục Đường cao tốc - Bộ Giao thông (9-9)

Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ cho người dân, kể từ năm 2020, Bộ Giao thông bắt đầu tổ chức hoạt động “Tháng an toàn giao thông” thường niên. Hy vọng thông qua hoạt động này có thể tăng cường công tác tuyên truyền và kêu gọi người dân chú ý an toàn giao thông.

Lái xe chậm và tạm dừng quan sát để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.Ngày tháng

2023-09-18