Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo: Từ 2/11 trở đi, kế hoạch mở cửa các khu vực Hội quán tân di dân Shilin, Wanhua. (11-1)

1. Mở cửa một cách toàn diện
2. Quy định sử dụng địa điểm:
(1) Nguyên tắc phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình
(2) Làm các công việc như thể thao, hát karaoke, chụp ảnh cá nhân (hoặc ảnh tập thể) và hoạt động ẩm thực, không phải đeo khẩu trang. Nếu bản thân có các hiện tượng có liên quan hoặc khi tiếp xúc với những đối tượng không biết rõ nguồn gốc mà  không giữ được khoảng cách xã hội, vẫn phải nên đeo khẩu trang.
(3) Hủy bỏ giới hạn trên về số lượng người trong các hoạt động tập thể và việc kiểm soát dòng người ở những nơi công cộng (kiểm soát toàn bộ).
(4) Khống chế kiểm soát đường vào ra một cửa
(5) Thực hiện việc quản lý tên thật và danh sách 
(6) Người làm đơn phải có bảng kiểm tra biện pháp phòng dịch khi sử dụng địa điểm.
(7) Thực hiện rửa tay khử trùng trước và sau hoạt động.
(8) Lớp học hát tiến hành khử trùng Míc trước và sau hoạt động.
(9) Các quy định phòng dịch khác của Trung ương và thành phố 
(10) Nếu vi phạm các quy định về chống dịch có liên quan, phải lập tức cho ngừng sử dụng ngay, thu hồi giấy phép sử dụng và thông báo cho cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật nếu cần thiết.
Lưu ý: Các biện pháp chống dịch có liên quan sẽ phối hợp với việc sửa đổi liên tục các thông tin chống dịch do Chính quyền thành phố Đài Bắc và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch Trung ương ban hành. Các địa điểm sẽ bị đóng cửa hoặc dịch vụ sẽ bị tạm dừng, xin vui lòng chú ý theo dõi các quy định được thông báo tại hiện trường và trên trang web kịp thời. Chúng tôi thành thật xin được lượng thứ vì bất tiện này.

Ngày tháng

2021-11-15