Chuyển đến khối nội dung chính

Chuỗi khóa học "Trao đổi thân mật giữa tôi và bạn" của Trung tâm Giáo dục Gia đình thành phố Đài Bắc lần thứ 72, chào mừng bạn đến với trang web để tìm hiểu thông tin. (6-2)

Mời bạn đến tham gia chuỗi khóa học giáo dục tình cảm "Trao đổi thân mật giữa tôi và bạn" do Trung tâm Giáo dục Gia đình thành phố Đài Bắc tổ chức từ tháng 7 đến tháng 9. Nội dung bao gồm các chủ đề như mối quan hệ thân thiết với tôi, gia đình ảnh hưởng đến tôi như thế nào, hẹn hò và lựa chọn bạn đời, hôn nhân và pháp luật v.v... Vui lòng đăng ký truy cập qua trang web (https://www.family.gov.taipei) hoặc liên hệ 2541-9690 chuyển số máy lẻ 820.

Ngày tháng

2022-06-10