尚未定義

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học thủ công đáng ngạc nhiên dành cho Tân di dân” vào ngày 09/04 – 11/06 (3-8)

Cùng hưởng thụ niềm vui nối vải, thủ công làm túi xách, ví đựng tiền và túi đựng giấy ăn mang theo người.

Thời gian: Lúc 10:00-12:30, thứ năm hàng tuần, ngày 09/04 – 11/06/2020
Địa điểm:Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số 21, đoạn 1, phố Dihua, quận Datong)
Điện thoại: 2558-0133#14

發布日期

2020-03-12