Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Neihu của thành phố đã tổ chức " Buổi Hội thảo chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngực cho di dân mới" năm 2022 (5-3)

Văn phòng quận Neihu của thành phố Đài Bắc sẽ được tổ chức "Buổi hội thảo chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngực cho di dân mới" khóa học năm 2022, từ 9:00 đến 12:00 và 1:00 đến 4:00 chiều, thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại hội trường, tầng 8 của Văn phòng quận Neihu thành phố Đài Bắc (Lầu 8, số 99, Đoạn 6, Đường Minquan đông, Quận Neihu, Thành phố Đài Bắc). Xin mời các bạn di dân mới đăng ký tham gia. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng Quận Neihu chuyên mục dành cho di dân mới (https://nhdo.gov.taipei), hoặc gọi Liên hệ với Miss Wu, người phụ trách khóa học, số máy 02-27925828, chuyển máy lẻ 208.

Ngày tháng

2022-05-09