尚未定義

Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học thủ công mỹ nghệ cho thế hệ thứ hai” vào thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020 (3-6)

Mời thế hệ thứ hai con của Tân di dân đang học lớp 2 tiểu học trở lên đến học làm móc chìa khóa và hộp đựng giấy ăn.

Thời gian: Thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020
Địa điểm: Phòng học 207, tòa nhà quản lý đại học Datong (Số 40, đoạn 3, đường Zhongshan Bắc, quận Zhongshan)
Điện thoại: (02)2504-0399
Tờ áp phích quảng cáo lớp học thủ công dành cho thế hệ thứ hai – khu Bắc
 

發布日期

2020-03-11