Chuyển đến khối nội dung chính

Hội quán tân di dân Shilin tổ chức “Hoạt động chia sẻ văn hóa Kenya” vào thứ bảy, ngày 16/4 (4-4)

Mời giảng viên văn hóa Kenya chia sẻ văn hóa Kenya, cùng nhau tô vẽ màu túi vải trang trí tiết họa Kenya và chia sẻ điểm tâm Kenya, xin mời các gia đình tân di dân và nhân dân trong thành phố đến tham gia.

Thời gian: Sáng 9:30~11:30, thứ sáu, ngày 16/4/2021
Địa điểm: Hội quán tân di dân Shilin
Đăng ký qua mạng: https://reurl.cc/MZLg4v
Điện thoại tư vấn : Cô Lý 1999 chuyển số máy 1906, Cô Thái (02)2725-6065

Ngày tháng

2021-04-13