Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Zhongshan tổ chức "Khóa học nâng cao nghệ thuật thủ công bằng da dành cho tân di dân" vào ngày 29 tháng 9 (9-9)

Học thiết kế đồ da, tạo mẫu và may để tạo ra phong cách thiết kế đồ da mang tính riêng biệt.
Thời gian:Vào lúc 09: 00-12: 00 và 13: 30-16: 30, ngày29/9
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính Quận Zhongshan (Tầng 10, Số 367, Đường Songjiang, Quận Zhongshan, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại đăng ký: 02-25031369 chuyển số máy lẻ 592 liên hệ Miss Xie
 

Ngày tháng

2021-09-22