Chuyển đến khối nội dung chính

Nhóm trưởng thành và tăng cường năng lực “Tổng hợp thông tin về giới tính - nhìn nhận bản thân và vai trò của bản thân từ góc độ giới tính” (3-5)

Bạn có phát hiện thấy rằng, giới tính có liên quan đến cuộc sống của chúng ta?

Màu sắc/ trang phục/ sở thích/ công việc/ vai trò/ ăn uống. 

Trong mỗi nền văn hóa của các quốc gia khác nhau, tác động của giới tính khác nhau sẽ như nào? 

Xin mời cùng đến uống trà, tâm sự và chia sẻ với chúng tôi về những kinh nghiệm cuộc sống nào!

Thời gian tổ chức:

14:00 ~ 16:30 các ngày: 22/4 (thứ 7), 6/5 (thứ 7), 3/6 (thứ 7), 1/7 (thứ 7), 29/7 (thứ 7)

Nội dung hoạt động:

Thông qua sự hướng dẫn của giáo viên + các trò chơi về giới tính + trò chuyện chia sẻ + cùng nhau thảo luận để nhìn nhận bản thân và vai trò của bản thân từ góc độ giới tính.

Địa điểm tổ chức:

Điểm chăm sóc cộng đồng dành cho Tân Di dân khu Đông - thành phố Đài Bắc (tầng 1, số 252 đường Hướng Dương, quận Nam Cảng).

Đối tượng tham gia:

Tân di dân có hộ khẩu hoặc sinh sống tại thành phố Đài Bắc (ưu tiên những người sinh sống tại khu Nội Hồ, Tùng Sơn, Nam Cảng).

Phương thức đăng ký:

Đăng ký bằng cách gọi điện thoại: 02-2631-7059 # 12 (nhân viên xã hội Lâm).

Đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/m83YUoMAHgj7YV3g8

------------

Điểm chăm sóc cộng đồng dành cho Tân Di dân khu Đông thành phố Đài Bắc

Chương trình được tổ chức do Hiệp hội Nữ thanh niên Cơ đốc giáo Trung Hoa Dân Quốc (YWCA) nhận ủy quyền của Cục Xã hội – Chính quyền thành phố Đài Bắc.

Điện thoại liên lạc: 02-2631-7059

Fax: 02-2631-7167

Địa chỉ liên lạc: Tầng 1, số 252 đường Hướng Dương, quận Nam Cảnh, thành phố Đài Bắc.

Thời gian làm việc: 08:30~17:30 từ thứ 3 đến thứ 7

Hòm thư công vụ: 2ndnhome@gmail.com


Ngày tháng

2023-03-14