Chuyển đến khối nội dung chính

Lễ hội mặt nạ Philippin năm 2021 vào thứ sáu ngày 12/11 – chủ nhật ngày 28/11 tại khu thương mại Qingguang. (11-2)

Smile~ là năng lương tích cực đẹp nhất. Lễ hội mặt nạ Philippin kết hợp các nguyên tố của lễ hội mặt nạ tại Philippin đến này.
1. Vui nhấn nút đánh dấu điểm đến khu thương mại Qingguang
(1)Phòng mặt nạ trong chợ Qingguang 
(2)Địa điểm hoạt động lễ hội mặt nạ công viên Qingguang
Kết thúc chụp ảnh ghé thăm 2 địa điểm trên gửi lên Facebook và Hội quán tân di dân thành phố Đài Bắc, có thể đổi khẩu trang kiểu cách với số lượng có hạn.
Thứ sáu ngày 12/11~ chủ nhật ngày 14 /11 và thứ sáu ngày 19/11 ~21/11 là ngày tăng quà tặng, tặng phiếu mua hàng triết khấu khu thương mại Qingguang, số lượng có hạn, đến lúc tặng hết.
***Địa điểm đổi: Phòng mặt nạ chợ Qingguang ***
2. Chia sẻ văn hóa Philipin
(1) Khóa học văn hóa Philippin tại Hội quán tân di dân Wanhua
Thời gian: Thứ sáu ngày 13/11, thứ bảy ngày 20/11, thứ bảy 27/11
Vào lúc 10:00 ~12:00 sáng
Địa điểm: Hội trường lớn tầng 4 Hội quán tân di dân Wanhua
Nội dung: Vẽ mặt nạ thủ công + giới thiệu văn hóa Philippin
(2)Phòng mặt nạ chợ Qingguang
Thời gian: lúc 10:00 sáng ~ 19:00
Nội dung: giới thiệu văn hoá Philippin + vẽ mặt nạ thủ công (đến lúc nào làm lúc đó)

Ngày tháng

2021-11-17