Chuyển đến khối nội dung chính

Xây dựng mối quan hệ thân mật – Học cách mát-xa (6-11)

Hoạt động được tổ chức vào ngày 27/7 (thứ 7). Thông qua tương tác và cảm nhận của cơ thể, cùng với kỹ thuật tạo sự thư giãn, tăng sự thân mật trong mối quan hệ.

Đăng ký: https://family.gov.taipei/


Ngày tháng

2024-07-02