尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Đăng ký “lớp vẽ móng tay Tân di dân” năm 2018 khu Neihu thành phố Đài Bắc(3-3)

Khóa học này do văn phòng quận Neihu tổ chức lúc 09:00-12:00 vào các ngày thứ 3 hàng tuần từ ngày 10/04/2018 - 26/06/2018, tại phòng học B1 số 1 /768 đoạn 4 đường Bade của Hội quán Tân di dân Nangang, chi tiết tham khảo trang web  https://nhdo.gov.taipei/, hoặc liên lạc theo số điện thoại 2792-5828#208