Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học “Đón nhận thời kỳ mãn kinh và một cuộc sống mới đầy quyến rũ ~ Nhóm ủng hộ cho những tân di dân ở độ tuổi trung cao niên” vào 12/09 – 21/11 (8-13)

Thời gian: Từ 14:00~17:00, tổng cộng 6 tuần 12/9, 19/9, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11, 21/11
Địa điểm: Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số 21, đoạn 1, phố Địch Hóa, quận Đại Đồng)
Điện thoại: (02)2558-0133 số máy lẻ 15

ngày tháng

2020-08-25