Chuyển đến khối nội dung chính

Học viện đào tạo năng lực nghề thành phố Đài Bắc vào ngày 5/1 – 31/3/2021 mở lớp học “sáng tạo làm đồ thủ công” ưu tiên dành cho học viên là tân di dân, đăng ký bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi.(11-7)

 Dạy mọi người cách tạo ra những sản phẩm mang tính sáng tạo của riêng mình.

Thời gian lên lớp: Lúc 08:30-16:00, ngày 1/5-31/3/2021
Thời gian báo danh: Từ nay cho đến hết ngày 09/12
Điện thoại: (02)2872-1940

Nhiều các thông tin khóa học: Trang web học viện phát triển đào tạo năng lực nghề thành phố Đài Bắc , Trang Fanpage – hạnh phúc nho nhỏ mà đích thực 

Ngày tháng

2020-11-25