Chuyển đến khối nội dung chính

Khóa học thủ công đồ dùng thiết thực dành cho người Tân di dân -Ủy ban nhân dân quận Bắc Đầu (8-22)

Khóa học thủ công hộp đựng góc sinh vật đất sét -dành cho người Tân di dân do Ủy ban nhân dân quận Bắc Đầu tổ chức

◈Thời gian học: Sáng 10:00-17:00, thứ ba ngày 26/9

◈Địa điểm học: Số 5-7 đường Trung Sơn quận Bắc Đầu, Hội quán công dân Bắc Đầu 

◈ Để biết chi tiết, vui lòng truy cập: https://btdo.gov.taipei/Người Tân di dân hoặc gọi: 2891-2105 máy lẻ 276 gặp ông Khâu

Ngoài khóa học tự tay làm thủ công đồ vật nhỏ thiết thực, còn chia sẻ về kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng, sự kiện này hoàn toàn miễn phí, chào đón người Tân di dân đến tham gia

Ngày tháng

2023-09-01