Chuyển đến khối nội dung chính

「Hội thảo việc làm cho Tân Di dân」trong 「Kế hoạch tăng cường dịch vụ việc làm cho Tân Di dân」(9-5)

Vào 09:00 – 12:30 ngày 19/9/2022 (thứ 2), Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức buổi Hội thảo việc làm cho Tân Di dân. Địa điểm tổ chức tại Phòng học giáo dục lao động (lầu 6, số 101 đại đạo Mãnh Giáp, quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc). Trong ngày hoạt động có cung cấp dịch vụ trông trẻ. Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia. Để biết thêm chi tiết xin tham khảo trên trang web của Phòng hoặc liên hệ qua số điện thoại: 23085231 # 703 (cô Trường), 712 (cô Dương).

Ngày tháng

2022-09-14