Chuyển đến khối nội dung chính

Thông tin về khóa học "Tập thể ủng hộ tân di dân ở thành phố Đài Bắc" (6-13)

Tổ chức phúc lợi xã hội Eden Trung tâm dịch vụ gia đình và phụ nữ tân di dân thành phố Đài Bắc đảm nhận tổ chức "Nhóm hỗ trợ người tân di dân ở Đài Bắc năm 2022" do Sở Y tế Chính phủ Đài Bắc thực hiện. Sự kiện này sẽ được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 8 và những người tân di dân sẽ được mời tìm hiểu về phương pháp tự chăm sóc sức khỏe cho mình và cho gia đình, thông qua tập thể dục aerobic để giảm căng thẳng về thể chất và tinh thần, cải thiện sức bền tim mạch, độ mềm dẻo, sức mạnh cơ bắp và các hoạt động thể chất lành mạnh khác, thông qua nhịp điệu của cha mẹ và con cái, trò chơi giữa cha mẹ và con cái v.v... để những người tân di dân và con cái của họ có thể dễ dàng học hỏi và vui tươi phát triển. Kết thúc khóa học có thể được cấp phát chứng chỉ về số giờ cho tân di dân nộp đơn xin về khả năng ngoại ngữ cơ bản và kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ quốc gia đối với những người tân di dân xin nhập tịch.

Lịch trình và địa điểm tổ chức "Mẹ và baby cùng tập nhịp điệu khỏe ~ Nhóm Nhịp điệu giữa cha mẹ và con cái tân di dân thành phố Đài Bắc" như sau:
Từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, vào các ngày thứ tư hàng tuần, ngày 6 tháng 7 năm 2022 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại đoàn hợp ca nhà gỗ (B1, Số 7-1, đoạn 2, Đường Nam Hàng Châu, Quận Daan, Thành phố Đài Bắc ).

Địa điểm và lịch trình tổ chức "Mẹ và baby cùng tập nhịp điệu khỏe ~ Nhóm Nhịp điệu giữa cha mẹ và con cái tân di dân thành phố Đài Bắc" như sau:
Từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, vào các ngày thứ sáu hàng tuần, ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại Hội quán tân di dân Wanhua tầng 4 (Số 171, đoạn 2, đường Trường Sa, quận Wanhua, Thành phố Đài Bắc ).

Những ai có nhu cầu đăng ký hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ nhân viên làm công tác xã hội Tô, Điện thoại: 2230-0339.

Ngày tháng

2022-06-28