尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Văn phòng quận Zhongzheng thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học ngôn ngữ và giao lưu văn hóa Thái Lan ”. (7-12)

Ngoài việc dạy hội thoại đơn giản trong cuộc sống bằng tiếng Thái Lan, càng đặc biệt hơn là giới thiệu văn hóa thú vị như: trang phục Thái Lan, mát sa Thái Lan, và món ăn Thái Lan.
Thời gian: Từ 10/08 – 21/09/2019 (ngày 14/09 nghỉ học), buổi sáng 09:00-12:00, chiều 13:00 – 16:00
Địa điểm: Hội quán Tân di dân Wanhua
Điện thoại: 02-23416721#317

Lớp học ngôn ngữ và giao lưu văn hóa Thái Lan