Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Wenshan TP Đài Bắc tổ chức “Lớp học hội thảo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam năm 2020” vào ngày 21/7 -20/8 (6-13)

Giới thiệu khóa học thú vị như chữ cái, cách phát âm, cách dùng từ chào hỏi, đến Việt Nam du lịch làm thế nào để gọi các món ăn v.v... trong tiếng Việt

Thời gian: Vào 09:00-12:00, thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 21/7 – 20/8/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 Trung tâm Hành chính Wenshan (Số220, đoạn 3, đường Muzha, quận Wenshan)

Điện thoại : 2936-5522 máy lẻ 359

Đăng ký qua mạng: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

Ngày tháng

2020-06-19