Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Bắc Đầu tổ chức “Lớp học vẽ tranh thư pháp dành cho tân di dân” vào ngày 12/05 – 30/6 (4-9)

Thời gian: Vào 09:00 – 11:00, các ngày thứ tư, thứ sáu trong tuần từ 12/5 – 30/6/2021
Địa điểm: Phòng học số 1 tầng 6 của Văn phòng Quận
Điện thoại: Ông Phương 02-28912105#275 
Đăng ký qua trang web: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/38
 

Ngày tháng

2021-04-26