Chuyển đến khối nội dung chính

Cùng Quỹ Eden chơi lập trình Scratch (9-6)

Quỹ Eden tổ chức các khóa học về lĩnh vực khoa học thông tin cho thế hệ thứ 2 Tân di dân. Các khóa học này sẽ do giảng viên chuyên nghiệp đảm nhận, hướng dẫn và đào tạo các em lý thuyết cơ bản về lập trình Scratch, qua đó khơi dạy khả năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề cho các em.


◈Đối tượng chiêu sinh: Học sinh tiểu học từ lớp 4 đến lớp 6, là thế hệ thứ 2 Tân di dân.

◈Thời gian mở lớp: 09:30-16:30 các ngày chủ nhật từ 15/10 đến 19/11.

◈Địa điểm tổ chức: Tầng 3 Hội quán Tân di dân Vạn Hoa thành phố Đài Bắc (số 171 đoạn 2 đường Trường Sa, quận Vạn Hoa).

◈Điện thoại đăng ký: (02) 2230-0339 (Ms/Mr. Cung)


Ngày tháng

2023-09-13