Chuyển đến khối nội dung chính

Cơ sở chăm sóc tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học trải nghiệm sáng tạo trực tuyến dành cho trẻ em “ Tự làm thủ công, làm cho mình” vào ngày 18/9, 2/10 (9-2)

Khóa học sáng tạo trực tuyến như mặt nạ vẽ, búp bê bằng tất được dạy trực tuyến bằng cách sử dụng google meet.

Thời gian:Vào 10: 00-12: 00,các ngày thứ bảy hàng tuần, ngày 18/9, 2/ 10 , 
Điện thoại: 2631-7059 chuyển số máy lẻ 11 liên hệ nhân viên xã hội Lam

Ngày tháng

2021-09-06