Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm Giáo dục Gia đình Thành phố Đài Bắc tổ chức "Cuộc tọa đàm Trực tuyến Gia đình vui khỏe" vào ngày 23/10 – 25/10 (10-10)

Tìm hiểu về quản lý mối quan hệ cùng đồng hành, các vấn đề nuôi dạy trẻ vị thành niên và cha mẹ học tập cùng con cái.
* Được dạy học qua Google Meet, mời bạn tham gia đăng ký khóa học!
Thời gian: Vào lúc 10: 00-12: 00, các ngày thứ 7 hàng tuần , ngày 23/10 – 25/10, (Lúc 10: 00-11: 30, 14: 00-15: 30, ngày 27/11).
Điện thoại : 2541-9690 chuyển số máy lẻ 820

Tờ giới thiệu buổi tọa đàm trực tuyến về gia đình vui khỏe

Ngày tháng

2021-10-20