Chuyển đến khối nội dung chính

Hội thảo về người Hồng Kông nhập cư vào Đài Loan với lý do làm việc (11-5)

Đơn vị chỉ đạo: Tài đoàn Pháp nhân - Hiệp hội Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế Văn hóa Đài Loan – Hồng Kông.


Đơn vị tổ chức: Phòng Nghiệp vụ hai bờ eo biển – Trường Đại học Thế Tân.


Xin mời người Hồng Kông nhập cư vào Đài Loan〈với lý do làm điều dưỡng〉

đăng ký tham gia.


Đường link đăng ký:

https://forms.gle/DXoJLFuhmYSCDwuT9


Buổi tổ chức tại Đài Bắc: 10:00 – 12:00 ngày 13/12.

【Howard Civil Service International House Đài Bắc】


Buổi tổ chức tại Tân Bắc: 15:00 – 17:00 ngày 17/11.

【Khách sạn Grand Forward Bản Kiều】 


Buổi tổ chức tại Đào Viên: 14:00 – 16:00 ngày 2/12.

【Khách sạn Fullon Đào Viên】


Buổi tổ chức tại Đài Trung: 15:00 – 17:00 ngày 29/11.

➡️【Khách sạn the Splendor Đài Trung】 


Buổi tổ chức tại Đài Nam: 14:00 – 16:00 ngày 9/12.

【Khách sạn Đài Nam (Hotel Tainan)】


Buổi tổ chức tại Cao Hùng: 14:00 – 16:00 ngày 19/12.

【Khách sạn CHATEAU DE CHINE Cao Hùng】


Số lượng có hạn, hãy nhanh tay đăng ký 

Hỏi đáp thắc mắc

Điện thoại: (02)2236-8225

#63831 Mr. La

#63832 Mr. Trần

Email: evan@mail.shu.edu.tw

Số di động: 0986-720-472


Ngày tháng

2022-11-17