Chuyển đến khối nội dung chính

Thông qua kiểm tra phát hiện vi phạm quy định mang vào động thực vật hoặc trong bưu phẩm hoặc hàng gửi nhanh, với tiền phạt ở hình phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ. (8-11)

Nhắc nhở mọi người, khi mang động thực vật hay sản phẩm có liên quan mang vào nước ta, phải phù hợp với các quy định có liên quan như “Điều lệ phòng tránh dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật” và “Luật kiểm dịch phòng dịch thực vật”. Thông qua kiểm tra phát hiện vi phạm quy định mang vào động thực vật hoặc trong bưu phẩm hoặc hàng gửi nhanh, với tiền phạt ở hình phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, đã có 13 sự việc vi phạm về kiểm dịch do tân di dân hay di công nước ngoài mang các động vật như các thức ăn có chứa thịt, đậu thối, măng cụt, chôm chôm. Nhưng đến tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 đã tăng lên 20 sự việc. Xin các tân di dân và di công nhắc nhở người nhà không được tự ý gửi các sản phẩm động thực vật đến Đài Loan, tránh cho người nhận bị phạm luật và chịu xử phạt.

*“Bảng tham khảo quy định kiểm dịch thường gặp các du khách khi nhập cảnh mang động thực
 vật hoặc các sản phẩm có liên quan”: https://www.baphiq.gov.tw/en/ws.php?id=16172

Các văn bản tuyên truyền bằng 7 thứ tiếng về dịch tả lợn Châu Phi: https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=20090

ngày tháng

2020-08-25