Chuyển đến khối nội dung chính

Chương trình học bổng và bồi dưỡng nhân lực dành cho Tân di dân và thế hệ thứ 2 Tân di dân năm 2023 của Sở Di dân (Dự kiến ngày 22/2/2024 bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký) (12-3)

Tóm tắt nội dung chính của chương trình:


Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và công bố kết quả:


Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Trong khoảng thời gian từ ngày 22/2/2024 (thứ 5) đến ngày 22/3/2024 (thứ 6), cần hoàn thành thủ tục đăng ký trên hệ thống. Tải đơn đăng ký và các tài liệu khác có mã số seri của hệ thống, sau đó gửi cùng những giấy tờ theo quy định khác đến Sở Di dân qua đường bưu điện trước ngày 29/3/2024. Thời gian nộp hồ sơ sẽ được tính theo dấu bưu điện, không nhận thụ lý đối với những hồ sơ quá hạn đăng ký.


Thời gian thông báo kết quả: Thời gian dự kiến là cuối tháng 5 năm 2024.


Đối tượng đăng ký: Tân di dân và thế hệ thứ 2 Tân di dân.


Hạng mục và mức học bổng:


Hạng mục: Tiền thưởng cho những tài năng đặc biệt dành cho thế hệ thư 2 Tân di dân, học bổng giáo dục của Tổng thống, học bổng (trợ cấp) dành cho Tân di dân và thế hệ thứ 2 Tân di dân có biểu hiện xuất sắc và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, học bổng dành cho Tân di dân thi cấp chứng chỉ.


Mức học bổng: Tùy theo từng hạng mục, mức học bổng từ 2.000 Đài tệ đến 50 nghìn Đài tệ.

詳情請參見移民署網站

Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web của Sở Di dân:

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7232/359369/cp_news

Ngày tháng

2023-12-18