尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Đăng ký tham gia “Khóa học vi tính dành cho Di dân mới” năm 2018 do văn phòng quận Đại An tổ chức. (4-10)

Người dân sống tại thành phố Đài Bắc đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, những di dân mới đã nhập cảnh cùng sống đoàn tụ, cư trú theo người thân, định cư, và có năng lực tiếng Trung cơ bản có thể giao tiếp (ưu tiên cho những di dân mới đến Đài Loan trong vòng 3 năm và chưa từng tham gia khóa học vi tính do sở dân chính chính phủ thành phố Đài Bắc tổ chức, nếu số lượng người chiêu sinh chưa đủ sẽ tiếp nhận di dân mới của các thành phố khác )
●Ngày : từ 14/05-29/6 (nghỉ 1 buổi vào Tết Đoan ngọ ngày 18/06)
●Thời gian: Lúc 13:30-16:30 vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm hàng tuần (từ ngày 28/05 trở đi đổi vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu), tổng cộng 20 buổi. Mỗi buổi 3 tiếng, tổng cộng 60 tiếng.
●Nội dung khóa học: vi tính văn phòng cơ bản
●Miễn phí, nhưng theo giảng viên tự chi trả chi phí sách
●Địa điểm học: Phòng học vi tính tầng 9 thư viện chính thành phố Đài Bắc (Số 125, đoạn 2 , đường Nam Kiến Quốc, quận Đại An, thành phố Đài Bắc)
●Điện thoại liên lạc: Cô Liêu 2351-1777#8903. Fax: 02-2341-9715
●Phương thức đăng ký: Điền bảng đăng ký gửi thư hoặc qua mạng 
E-mail:bi-66mirjam@mail.taipei.gov.tw
●Địa điểm đăng ký: Phòng nhân văn văn phòng quận Đại An thành phố Đài Bắc(lầu 8, số 86, đoạn 2, đường Nam Tân Sinh, quận Đại An)
●Thời gian kết thúc đăng ký: Chiêu sinh đủ 30 người thì kết thúc