Chuyển đến khối nội dung chính

Tổ chức Pearl S. Buck tổ chức "Thám hiểm đầy ý nghĩa với nghề nghiệp" vào ngày 26 /1 (12-7)

Mời các nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp lãnh đạo công ty đến thăm và đích thân hướng dẫn các kỹ năng phỏng vấn và sửa đổi bản sơ yếu lý lịch!
* Đối tượng tham gia hoạt động: là học sinh đang học cấp 3, cao đẳng, đại học (ưu tiên con em tân di dân)
* Miễn phí tham gia hoạt động và số lượng người có hạn, sẽ nhận đủ số lượng người là đóng đăng ký.

Thời gian: Vào lúc14: 00-16: 00, Thứ 4, ngày 26/1/2022
Địa điểm: Tập đoàn Viễn thông Châu Á Thái Bình Dương (Số 32, Đường Jihu, Quận Neihu, Thành phố Đài Bắc)
Tel: (02) 2504-8088 chuyển số máy lẻ 13 liên hệ tổ trưởng Xia
Trang web đăng ký: Link qua trang web

Ngày tháng

2021-12-30