尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Từ ngày 21/08/2018 đến hết ngày 20/12/2018 sở di dân bộ nội chính tiến hành “Điều tra nhu cầu cho cuộc sống Di dân mới năm 2018”, trân trọng mời các Di dân mới phối hợp hỗ trợ phỏng vấn.


Để thu thập và hiểu biết thêm về tình hình cuộc sống có liên quan đến Di dân mới và nhu cầu phục vụ chăm sóc, thì từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 20/12/2018, là một kỳ 4 tháng, do các nhân viên điều tra đến từng thành phố quận huyện tiến hành phỏng vấn các Di dân mới. Nếu muốn tư vấn tính chân thực cuộc điều tra, xin liên hệ các đơn vị và điện thoại như sau:
 
1.Chị Trần Chí Di người phụ trách tổ sự vụ sở di dân bộ nội chính    02-23889393 số máy lẻ 2529
2. Chị Trần Thục Phương công ty trách nhiệm hữu hạn Điển Thông   02-29601266 số máy lẻ 807

Từ ngày 21/08/2018 đến hết ngày 20/12/2018 sở di dân bộ nội chính tiến hành “Điều tra nhu cầu cho cuộc sống Di dân mới năm 2018”, trân trọng mời các Di dân mới phối hợp hỗ trợ phỏng vấn.

訪員證