尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu phía Nam tổ chức “Tập thể giao tiếp giữa cha mẹ và con cái: Công việc của phụ huynh và tâm trạng của trẻ”(7-10)

Dẫn dắt kỹ năng cha mẹ học cách trao đổi với con cái và nâng cao quan sát bản thân; thông qua cách trị liệu kịch và trò chơi, hướng dẫn con cái biểu đạt tâm trạng và nhu cầu, phát triển tính tự tin.
Thời gian khóa học: Lúc 14:00-17:00, chiều thứ bảy ngày 03/08, 10/08, 17/08/2019
Thời gian đăng ký: Đến 12:00, ngày 30//07, nếu đến chiều hôm đó đăng ký sẽ thông báo dự bị
Địa điểm: Lầu 1, số 7, ngõ 127, đường Jingxing, quận Wenshan, thành phố Đài Bắc.
Điện thoại: 02-29312166