Chuyển đến khối nội dung chính

Học viện năng lực nghề thành phố Đài Bắc và Cục Dân chính kết hợp cùng tổ chức “Lớp học chuyên đào tạo nhân viên chăm sóc nuôi dạy trẻ, dịch vụ tháng ở cữ – dành cho Tân di dân” vào ngày 12/7 – 29/10 (4-12)

Học cách chăm sóc trẻ, sản phụ sau sinh. Sau khi khóa hoc kết thúc sẽ hỗ trợ thi lấy bằng. Mời các bạn tân di dân có đam mê tham gia đăng ký.

 
Thời gian khóa học: Vào 09:10-16:10, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 12/7-30/8, 17/9, 29/9, 01/10 – 29/9/2021
 
Địa điểm khóa học: Học viện phát triển năng lực nghề thành phố Đài Bắc (Phòng 301, đường Sĩ Đông, quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc)

Đối tượng chiêu sinh: Tân di dân có hộ tịch (địa chỉ cư trú trên thẻ cư trú) tại Thành phố Đài Bắc, 20 tuổi trở nên, ưu tiên có chuẩn bị năng lực tiếng trung cơ bản, ngoài ra ban tổ chức có quyền điều chỉnh đối tượng tham gia huấn luyện và điều kiện đăng ký.

Số lượng người đăng ký : 25 người

Trang web đăng ký: https://reurl.cc/2b9q0v

Ngày đăng ký: Từ nay cho đến hết 5:00 chiều, thứ sáu ngày 11/06/2021
Ngày thông báo danh sách chính thức: Thứ sáu, ngày 18/06/2021

*Những điều cần chú ý:
1. Áp dụng đăng ký qua mạng (Ngày đầu tiên khai giảng lớp học, xin hãy mang 1 tấm ảnh 4*6 và bản chính chứng minh thư hoặc thẻ cư trú để tiện kiểm tra đối chiếu); Nếu số người đăng ký vượt quá 25 người, áp dụng phương pháp rút thăm quyết định.
2. Sau khi kết thúc khóa học, nhân viên bảo mẫu tham gia phụ đạo kiểm định kỹ năng kỹ thuật cấp 1, dự tính hỗ trợ đăng ký tham gia cấp độ 3 trong năm 2021 kiểm tra, xét duyệt và phát bằng (khoảng tháng 11), cần phải tự chi trả phí tham gia kiểm tra kỹ năng.
3. Trong thời gian tập huấn, học viên tự lo bữa ăn trưa.
 
 

Ngày tháng

2021-04-30