Chuyển đến khối nội dung chính

Khóa học hướng dẫn tìm việc “Tìm việc không cản trở, cùng Eden xuất phát lại”(8-23)

Gần đây bạn muốn tìm công việc mới?

Bạn không biết viết sơ yếu lý lịch xin việc?

Bạn không rõ mình thích hợp công việc nào?

Nhanh chân báo danh khóa học “Tìm việc không cản trở, cùng Eden xuất phát lại” của Quỹ Eden.

Thời gian học: Vào lúc 9:30 đến 15:30 ngày 9 tháng 9 (Thứ 7).

Địa điểm học: Hội trường lầu 4 Hội quán Tân di dân Vạn Hoa (Lầu 4 số 171 đường Trường Sa đoạn 2 quận Vạn Hoa). 

Link báo danh: https://forms.gle/bHygPPVe2AQTR52M9

Ngày tháng

2023-09-05