尚未定義

Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Làm thế nào vận dụng quay phim thể hiện mình” vào thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020 (3-7)

Học kỹ xảo quay phim phong cảnh, người và kết cấu hình ảnh cơ bản

Thời gian: Thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020
Địa điểm: Phòng học 206 tòa quản lý đại học Datong (Số 40, đoạn 3, đường  Zhongshan Bắc, quận Zhongshan)
Điện thoại: (02)2504-0399

 

發布日期

2020-03-11