尚未定義

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức “Trại hè ước mơ bay xa cho trẻ em tự lập trong cuộc sống” từ ngày 12 - 24/8 (6-18)

Khóa học về kỹ năng sống, kiến thức quản lý tài chính
Thời gian: Vào 10:00-15:00, ngày 12/8; 13/8; 14/8/2020
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Đông TP Đài Bắc. (Lầu 1, số 19, ngõ 189, đoạn 3, đường Kangning, quận Neihu)
Điện thoại: 2631-7059 số máy lẻ12

發布日期

2020-06-23