尚未定義

Qũy hộ Eden tổ chức “Tân di dân ủng hộ tập thể ngày gia đình liên hiệp đoàn thể” ngày 29/08 (7-11)

Ngoài mời các học viên là tân di dân ủng hộ tập thể và gia đình của họ cùng tham gia ra, còn mời các gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc cùng chung vui. 

Thời gian: Lúc 09:00-12:00 ngày 29/08/2020
Địa điểm: Hội trường lầu 13 văn phòng quận Wanhua thành phố Đài Bắc (Lầu 13, số 120, đoạn 3, đường Heping tây, quận Wanhua)
Đăng ký qua điện thoại: (02)2230-0339,(02)2230-6670 máy lẻ 7208

發布日期

2020-07-24