Chuyển đến khối nội dung chính

"Hội thảo việc làm dành cho tân di dân" của "Kế hoạch dịch vụ xúc tiến việc làm cho tân di dân" năm 2022 (5-10)

Vào lúc 9:00 đến 12:30, thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Dịch vụ Thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức hội thảo việc làm dành cho tân di dân (Tầng 6, Số 101, Đại lộ Mengjia, Quận Wanhua, Thành phố Đài Bắc). Các dịch vụ trông trẻ cũng được cung cấp tại chỗ. Mời các bạn tân di dân đăng ký tích cực tham gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 23085231 chuyển số máy lẻ 703 liên hệ Miss Zhang và 712lieen hệ Miss Yang.

Ngày tháng

2022-06-06