Chuyển đến khối nội dung chính

Thong thả du lịch vượt đảo vào tháng 6 - Hoạt động chia sẻ đa văn hóa tại Hội quán tân di dân Shilin (6-3)

Vui chơi không biên giới ~ thong thả du lịch vượt đảo
Không chen chúc, không mệt mỏi, không phải xếp hàng
Để thả lỏng và tâm trạng vui chơi thoải mái như đi ra nước ngoài
Chào mừng bạn đến du lịch Philippines và Indonesia
Thời gian: Thứ bảy, ngày 25/06/2022
Địa điểm: Khu 2 vườn đa văn hóa – Hội quán tân di dân Shilin
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/QLa1K0
Nội dung hoạt động buổi sáng: Chia sẻ văn hóa Philippin + Hội thoại du lịch thực dụng + Dạy hát các bài hát
Nội dung hoạt động buổi chiều: Chia sẻ văn hóa Indonesia + Hội thoại du lịch thực dụng + Dạy hát các bài hát
Điện thoại liên lạc: 2504-8088 chuyển số máy lẻ 23
Đối tượng phù hợp: những người dân tuổi từ 20 tuổi trở lên
Những người tham gia cả quá trình khóa học sẽ được nhận 1 phần quà

Ngày tháng

2022-06-10