Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp học khám phá sinh thái “phù thủy xứ Oz” (2-12)

“Lớp học khám phá sinh thái phù thủy xứ Oz” năm 2023 của quận Trung Chính (Zhongzheng) - thành phố Đài Bắc, sẽ được tổ chức vào 2 ngày: ngày 11/3/2023 (9:00 ~ 12:00) và ngày 6/5/2023 (18:00 ~ 21:00). Địa điểm tập trung tại Làng nghệ thuật quốc tế Treasure Hill (số 2, ngách 14, ngõ 230, đoạn 3 đường Đình Châu, quận Trung Chính, thành phố Đài Bắc). Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua tin nhắn trước ngày tổ chức. Thông tin liên quan xin tham khảo mục hoạt động dành cho Tân Di dân trên trang web của Văn phòng cộng đồng quận Trung Chính. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại (02)2341-6721 #317 (Ms. Trương). Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia.

Ngày tháng

2023-03-01