Chuyển đến khối nội dung chính

Mời các bạn thế hệ thứ 2 con cái của tân di dân đăng ký tham gia các lớp đào tạo (6-9)

Địa điểm : Trung tâm Hoạt động Xinzhuang, Quận Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc - Lớp học Xinzhuang (Số 50-1, Đoạn 3, Đường Xinsheng Bắc, Quận Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc)
Thời gian : Lúc 13h00-17h00, ngày 19-22 / 7/2022 mỗi ngày
Thời gian đăng ký: từ nay đến (Thứ 6), ngày 24/6/2011.
Cách đăng ký: Gửi đơn đăng ký (đính kèm) và các tài liệu liên quan gửi đến bca-winshow@mail.taipei.gov.tw. Vui lòng ghi rõ chủ đề bức thư gửi đi "Trại huấn luyện thế hệ thứ hai mới" 
Số liên lạc: 27208889 chuyển số máy lẻ 6065 liên hệ Miss Li
Nếu số lượng học sinh vượt quá số lượng học sinh đăng ký, đơn vị sẽ quyết định người tham gia khóa học bằng cách bốc thăm, nếu số lượng chiêu sinh không đủ, sẽ mời các con cái của những người không phải là tân di dân.
Danh sách nhập học sẽ được thông báo trên trang web chuyên khu dành cho tân di dân của TP Đài Bắc vào (Thứ Sáu), ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Ngày tháng

2022-06-24