Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm Chăm sóc Tân di dân khu vực phía Đông tổ chức cuộc tọa đàm giáo dục dành cho người làm cha mẹ "Trẻ em khi bước vào tuổi dậy thì" (10-7)

Tìm hiểu về các đặc điểm của trẻ vị thành niên, thảo luận các vấn đề về nuôi dạy con cái và sử dụng Google Meet để học các bài giảng trực tuyến.
 
Thời gian: Vào lúc 09: 30-12: 00, thứ bảy, ngày 23/10
Điện thoại: 02-2631-7059 chuyển số máy lẻ 13 liên hệ với nhân viên xã hội Hồng.

Ngày tháng

2021-10-20