Chuyển đến khối nội dung chính

Tọa đàm tham gia miễn phí “Cùng phát triển sự nghiệp và gia đình” của Trung tâm Phát triển thanh thiếu niên và Giáo dục Gia đình. (1-2)

Kế hoạch “Đảm việc nước giỏi việc nhà” năm 2024 của Trung tâm Phát triển thanh thiếu niên và Giáo dục Gia đình, bao gồm 3 nội dung chính: “Chương trình đào tạo mở rộng”, “Chương trình đào tạo kỹ thuật số” và “Chương trình đào tạo cùng phát triển sự nghiệp và gia đình”. 


Chương trình bao gồm các nội dung:

1、Bố mẹ thời đại kỹ thuật số sẽ như nào? Tư duy giáo dục 3C mới.

2、Mối quan hệ tam giác giữa thanh thiếu niên, truyền thông kỹ thuật số và phụ huynh.

3、Thẻ lợi thế của tôi - Quản lý mối quan hệ tích cực từ quan điểm lợi thế.

4、Cùng chơi trò chơi trên bàn nói chuyện tâm tình (thảo luận về giáo dục tình cảm qua nghiên cứu tình yêu).

5、Giới tính và sự tôn trọng.

6、Cùng tìm hiểu về gia đình đa sắc.

Đường link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLLMxMf2_ocPGp09T5zR-iNyzNojgbptRv_sLBFlD-lM7NnQ/viewform


Ngày tháng

2024-01-19