尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Bộ lao động mở kỳ thi kiểm định kỹ năng cho nhân viên kỹ thuật “máy nâng hạ, thao tác vận hành xe cẩu cố định” xin các đề thi thử bằng tiếng mẹ đẻ (11-2)

飲調

發布日期

2019-11-01