尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Thông tin cũ

Số hiệu標題發布日期
1Hoạt động làm giảm áp lực giữa phụ huynh và con cái di dân mới (4-2)2018-05-11
2Đăng ký khóa học “Bồi dưỡng tình nguyện viên phục vụ di dân mới” do hiệp hội gia đình trưởng thành Tân di dân tổ chức (4-7)2018-05-10
3Đăng ký “Khóa học sáng tạo thủ công mỹ nghệ Tân di dân” năm 2018 Wan Hua thành phố Đài Bắc(3-21)2018-05-08
4Đăng ký tham gia “ Lớp thủ công nhỏ Tân di dân” năm 2018 quận Sĩ Lâm thành phố Đài Bắc (4-6)2018-05-02
5Đăng ký “ Lớp học âm thanh đẹp dành cho di dân mới” năm 2018 quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc (4-5)2018-05-01
6Đăng ký tham gia khóa học “Món ăn Đài” ngày 20/04/2018 trường dạy nghề nấu ăn uống Khai Bình (4-9)2018-04-28
7Đăng ký tham gia miễn phí “ du lịch nhỏ thành phố” Cứ điểm Di dân mới khu Đông thành phố Đài Bắc (4-3)2018-04-28
8Đăng ký “ Thời khắc thư giãn vườn nghệ thuật” Cứ điểm Tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc (4-8)2018-04-27
9Đăng ký “Khóa học bồi dưỡng nhân tài thông dịch tân di dân” năm 2018 của quỹ hội Eden(3-17)2018-04-23
10Miễn phí tham gia “khóa học Yoga giữa phụ huynh và con cái” năm 2018 của trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc(3-25)2018-04-21
11Vé tháng định kỳ hai thành phố song Bắc, tự do đi xe trong tháng 1280 đồng.(3-13)2018-04-17
12Hiệp hội gia đình Tân di dân Đài Loan năm 2018 “Khóa học mua bán qua mạng Tân di dân”(3-14)2018-04-15
13Đăng ký “Khóa học dạy nấu ăn dành cho Tân di dân” của Trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc (3-33)2018-04-15
14Đăng ký “Khóa học giáo dục khoa học vi tính” năm 2018 hội quỹ Eden (3-32)2018-04-15
15Đăng ký “Khóa học thư ký cô dâu” năm 2018 khu Trung Sơn thành phố Đài Bắc(3-31)2018-04-15
16Đăng ký “Tập thể trò chơi bảng giữa phụ huynh và con cái Tân di dân” năm 2018 quỹ hội Eden(3-18)2018-04-14
17Đăng ký “Lớp thủ công mỹ nghệ Tân cư dân” của trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc (3-26)2018-04-12
18Xin mời tham gia “khóa học nghề hôn phối người Đại lục” của dịch vụ hỗ trợ việc làm thành phố Đài Bắc năm 2018(2-8)2018-04-12
19Đăng ký tham gia “Di dân mới ủng hộ đoàn thể” năm 2018 Qũy hội Eden (4-1)2018-04-11
20Đăng ký “Lớp học Tân di dân học hát bài hát tiếng Đài” năm 2018 quỹ hội Eden(3-20)2018-04-11