網站logo

Số lượt truy cập: 855163
:::
Bạn đang ở đây: Trang chủ
  • Trở lại

Phiếu điều tra - Tham gia điều tra

Chủ đềChủ Đề: Điều tra sự hài lòng của 「Trạm màng lưới Chuyên khu dành riêng cho Người dân nhập cư mới của TP Đài Bắc」

Chúng tôi xin chân thành mời các bạn điền vào bảng câu hỏi sau đây, ý kiến và kiến nghị quý báu của bạn sẻ giúp chúng tôi hiểu biết nhu cầu của bạn và cải thiện trang web của chúng tôi

* Biểu thị phải điền
* 1. Bạn đối với tính sử dụng tiện lợi của trang web này có hài lòng không ?
Rất hài lòng
hài lòng
Bình Thường
không hài lòng
rất không hài lòng
* 2. Bạn đối với Tốc Độ Hồi Ứng và Tần Số Dữ Liệu Cập Nhật của trang Web này có hài lòng không ?
Rất hài lòng
hài lòng
Bình Thường
không hài lòng
rất không hài lòng
* 3. Bạn thông thường có thể lấy được những thông tin cần thiết có liên quan của trang web này không?
có thể
Nếu không, xin hỏi sự khó khăn mà bạm mắc phải là gì? 
* 4. Bạn đối với mức hài lòng tổng thể của trang Web là như thế nao?
Rất hài lòng
hài lòng
Bình Thường
không hài lòng
rất không hài lòng
* 5. Các kiến nghi khác của bạn Đối với trang web này là:
Kiến nghị đối với lần điều tra này

Điền thông tin cá nhân
* E-mail:
* Giới tính
* Tuổi
* Hãy nhập mã xác nhận: verification code

:::

Tôi cần đặt / hủy báo qua email:
Bản tin các nước Thăm dò ý kiến
  • 台北就業大補帖, mở với cửa sổ mới.
  • 新移民的幸福帳本, mở với cửa sổ mới.
  • 多元文化教育資源網, mở với cửa sổ mới.
  • ifi.immigration, mở với cửa sổ mới.
  • 12basic, mở với cửa sổ mới.
  • more